22 marzo 2021

NAVIA, NAI


 

https://www.youtube.com/watch?v=FczozqM1wS8

O POSO. Muiñeira dos Ancares.

 

O libro que teis nas maus, recolle traballos feitos hai xa ben anos, na súa meirande parte, e que quixese ser unha sinxela, pero sentida, homenaxe ó pobo no que medraron esas miñas raices e ás súas xentes; ós seus fillos, tamén ós que tan lonxe: en Barcelona, Francia, Arxentina . . . Porque dese pobo e desas xentes nacen as historias e os feitos que eiquí se poden ler.

25 febrero 2021

Cancioneiros dos goliardos

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuLx5PpCZ44 

Milladoiro: Foliada de Santirso - Xota para Aida

 

Na Europa dos séculos XI e XII un grupo de magníficos poetas cantaron cancións en latín que chegaron ata nós compiladas en coleccións. De moitas destas pezas consérvase a música, e a maioría delas son de autor anónimo.

A meirande sona téñena merecidamente os Carmina Burana, cancións do mosteiro bávaro de Beuren, recreadas polo compositor Carl Orff en 1935 na cantata escénica do mesmo nome. As súas composicións encádranse entre os séculos XII e XIII e foron compostas sobre todo en latín. Gran parte da colección é anónima, pero tamén se inclúen versos de poetas moi ilustres, como Hugo de Orleáns. o Arquipoeta de Colonia, Gualterio de Chàtillón ou Pedro de Blois, todos eles chamados xeralmente goliardos.  

Non obstante, os Carmina Burana non son o único froito desta vigorosa lírica latina medieval. Por fortuna, nas abadías e mosteiros europeos os estudosos atoparon outras antoloxías de cancións que dende o século XIX se clasificaron coa denominación de cantos goliardos. Este é o caso dos tres cancioneiros de poemas e cancións dos poetas goliardos que traducimos aqu.

06 diciembre 2020

Adorada Liz (VI)

https://www.youtube.com/watch?v=o-eYa-v5gHA

Suspiros de España. Pasión Vega

 

 

Agora lembro ben cantos eramos. Eramos sete, si seis ou sete seriamos, no furancho.

De cacho para testo andaba ela. De cacho para cribo andaba eu. De capa e bimba andabamos todos.

En Londres temos ao Boris, que é mullereiro, troleiro e folgazán. Así son todos os populistas de esquerdas e de dereitas, dixo un deles que levaba toda a tarde dicindo o mesmo.

Pois aquí dende Palacio, o Emperador  anda cos seus socios en felonía con vesania, dixo o noso oráculo, que vive o tempo presente, pasado e futuro. 

Supoño que si, pero tamén supoño que non, que xa é supoñer,  dixo un calquera, por manter o estereotipo.

Non vos gustan? Preguntou outro que sempre está a preguntar.

Non tal. Hai que ter gandinga. Ogallá que vivan tempos interesantes!.

Viven como reis sen rañala. Gastan moitos cartos, que dos seus petos non van sair, xa pagaremos os de sempre,  dixemos a masa coral dos santos bebedores. 

Os ollos azuis de Liz escintilaron e foron petar cos meus, propios de meu,  e ambos os dous e máis  os nove  ou  dezanove que seriamos,  continuamos a mollar a palabra  cos godellos, albariños e ribeiros.

 

19 noviembre 2020

Contraccións e aglutinacións do artigo definido.

                                            Glaciar Peterman. Groenlandia

https://www.youtube.com/watch?v=-vbQPXbwIYc. Bergidum. Amancio Prada

 

O artigo determinado pode contraer coas preposicións  a, con, de,  ou aglutinarse con en.

Preposición                                Artigo definido               

                                      O               A             OS            AS

A                                ao/ó              á            aos/ós          ás

CON                            co              coa            cos           coas

DE                               do              da             dos            das

EN                               no              na             nos            nas


Vou ao Festival de Ortiguiera na miña bicicleta.

Coa miña irmá Sabela, na aldea de Prebello, non latamos á escola nin á gaiola, Tamén non, facemos a godalla,. nin a gata, nin fanamos á veceira cos rabaños de gando.

Do mesmo xeito, acéptanse tanto a contracción a nivel gráfico da conxunción comparativa ca e o artigo o/a/os/as (en có/cá/cós/cás) como a representación por extenso (ca o/ ca a/ ca os/ ca as).

Os dias estivais son máis longo ca os invernais.

Os dias estivais son máis longos cós invernais.

 

Porén, non se debe confundir o artigo femenino coa preposición a, xa que logo, neste caso non se produce crase.

A  Maribel gústalle a mesma música ca a min, Juan Montes, Melchor López . . . 30 octubre 2020

Contra o vento

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAOzkb3IdKQ

Boccherini. Música nocturna en las calles de Madrid

 

Contra o vento é un volume de dezaseis relatos que homenaxea o trinta aniversario do Premio Manuel García Barros de Novela, un dos galardóns mais lonxevos do panorama literario galego que foi decisivo na traxectoria de moitos das auotores  incluidos neste libro.

Porque Contra o vento celebra sobre todo tres décadas de  escritores que marcaron e marcan o camiño a seguir na narrativa galega dos últimos tempos. En definitiva, dezaseis relatos que camiñan decididos cara adiante, trazando liñas mestras polas que avanzamos e, quen sabe, se cadra volver reunirnos dentro doutros trinta anos.