14 noviembre 2013

HOMONIMIA .HOMOGRAFÍA. HOMOFONÍA. PARONIMIA.


Ilulissat (Groenlandia).

http://www.youtube.com/watch?v=adVzzfHu16Q&feature=related

Luz Casal con Luar Na Lubre: Camariñas


HOMONIMIA
As palabras homónimas ou converxentes escríbense e pronúncianse da mesma maneira, mais teñen orixe e significados distintos, polo que aparecen con entradas diferentes nos dicionarios.

amo (dono, señor)                 libro (publicación)                 nós (plural de nó)
amo (verbo amar)                  libro (verbo librar)                  nós (pronome persoal; plural de eu)  

canto (ángulo)                        ría (corrente de auga)           van (inútil)
canto (verbo cantar)              ría (verbo rir)                          van (verbo ir)  

copia (reproducción)             son (música)
copia (verbo copiar)              son (verbo ser)

HOMOGRAFÍA
Son palabras homógrafas aquelas que presentan unha grafía idéntica ou case idéntica, mais pronuncia e significado distintos.
Algúns termos homógrafos diferéncianse polo acento gráfico: ágora/agora, caía/caia, mágoa/magoa, secretaría/secretaria ou sería/seria.
Noutras formas homógrafas a diferenza baséase no timbre da vogal tónica:

besta (arma)                        besta (animal)
bóla (esfera)                        bola (comida)
fóra (adverbio)                     fora (verbos ser e ir)
lobo (parte da orella)           lobo (animal)
mollo (consunto)                  mollo (líquido)
por (preposición)                 pór (verbo)
sede (local)                         sede (vontade de beber)

HOMOFONIA
A homofonía é a relación entre vocábulos pronunciados do mesmo xeito, mais con escrita e significado distintos.

abalar àbanar, mover´          basta  ´dobra na roupa´                Nobel `premio´
avalar `dar un aval´               vasta àmpla´                               novel `principiante

baga `froito´                          bela `fermosa´                           rebelar `protestar, sublevarse´
vaga  ´onda´                         vela `lona dun barco´                 revelar ´desvelar´`tornar visíbel

balor ´mofo´                         hora èspazo de tempo´             adicción ´dependencia´           
valor ´coraxe, prezo´           ora (verbo orar)                          adición  `suma´

PARONIMIA
As palabras parónimas ou parónimos carecen de afinidade de significado, mais teñen unha grafía e pronuncia aproximadas, como por exemplo absorber/absolver, actitude/aptitude, adaptar/adoptar, aprender/aprehender, delatar/dilatar ou espiar/expiar.


Gramática práctica da lingua galega. Baía Ediciones.

             

 


No hay comentarios: