05 julio 2017

Pode que hipotecados, mais nunca dasafiuzados.

Enrique Granados. Andaluza

Se collemos unha hipoteca de capital C, por n anos, cun  interese anual i, debemos calcular a anualidade  que podemos pagar, para evitar un penoso desafiuzamento.

Exemplo:Un capital C=100.000 €, a retornar en 15 anos, cun intereses do 3 % anual  (poñémolo
 en tanto por 1, 3/100 = 0.03),  deberiamos pagar unha anualidade de:

                     n                                                     15
        C* i (1+i)                  100.000 * 0,03 (1 + 0,03)        3.000 * (1,5580)    
A =  --------------         A =   --------------------------------- =   -----------------------------  =   8.376 €
               n                                       15                              1,5580 - 1
        (1+i)  - 1                      (1 + 0,03)  - 1

Nos 15 anos pagariamos 8.376 € * 15 = 125.642 € (capital + xuros).

Se os pagos foren mensuais,  i=0,03/12 = 0,0025.        15 anos * 12 meses = 180 pagos
                                            180
100.000 * 0.0025 (1 + 0.0025)
--------------------------------------     =   690, 6 €
                          180
          ( 1 +0.0025)  - 1

Ao remate 690,6 * 180  = 124.311,6 €


No hay comentarios: