17 junio 2017

Poñer cartos a medro ou na faldriqueira?

Faldriqueira


I. Albéniz. Iberia (El Puerto)


Se poñemos os cartos a medro no banco, pagarannos un interese ou xuro r, mensual, trimestral ou anual. Homoxeneizase todo coa TAE (taxa anual equivalente).

Supoñamos que poñemos 1.000 € ao 2% anual, por 3 anos,  sen retirar os xuros ou sexa ao interese composto.
                 1º ano           2º ano              3º ano
                                                              1000
                                      1000                   20
                 1000                               
                                         20                    20
                                                                 0,4
1000
                                          20                   20
                     20                                        0,4
                                          0,4                  0,4
                                                                0,008
                                                         ---------------
                                                          1061,208

O cálculo do interese ou xuro  facémolo multiplicando por 0,02 (tanto por 1.   2:100=0,02).                                                    
                                                                                                                                                          
Se C é o capital, r o interese en tanto por 1 e n o número de anos do depósito, aplicamos a fórmula
             n
 C* (1+r)   para obter o total de capital máis xuros.

                        3
1000 x (1+0,02)  = 1061, 208 €,

Idem para outro número calquera de capital,  anos ou xuros.

No hay comentarios: