17 mayo 2018

HOSTALARÍA

Praia de Rodas. Illas CÍES (Vigo). Foto de Cristina


Asturias de Isaac Albéniz 
HOSTALARÍA


Estrutura da produción de servizos en España e a Unión Europea no 2011. (%)

                              España   Alemaña   Francia    Italia      UE-27

Hostalaría (%)           10,9         2,7            3,1         5,6          4,3

A hostalaría ocupa un lugar destacado na estrutura da produción de servizos, o que reflicte a gran importancia que o turismo ten en España, unha das primeiras potencias turísticas mundiais.  A participación relativa do sector no 2011, prácticamente logra o 11 % e é netamente superior á UE
 cun 4,3 %.


A POBOACIÓN

España, en xaneiro do 2014, contaba cunha poboación oficial de 46.507.760 habitantes. No 2011 alcanzou o máximo de poboación con 47.190.493 habitantes. Actualmente a poboación española  estabilizouse ao redor dos 46,5 millóns de habitantes

Evolución da poboación española

Ano           Millóns de habitantes
1900                   18,6 
1930                   23,7
1960                   30,6
1991                   39,4
2010                   47,0
2013                   46,7
2014                   46,6


O TURISMO

Ou turismo representa ao redor do 11 % da produción e o 10 % do emprego do conxunto da economía española, aproximadamente a metade destas cifras débese ao turismo internacional.
España é un dos principais destinos turísticos do mundo, como o demostra o elevado número de visitantes, que en 2011 foi de case 57 millóns de persoas, e os ingresos por turismo, que nese mesmo ano alcanzaron os 60 millóns de dólares. Estas cifras outorgan á economía española unha cota de mercado turístico internacional ao redor do 8 %. No 2011 España era o cuarto país receptor de turistas -detrás de Francia, Estados Unidos e China- e ocupaba o segundo lugar en función dos ingresos procedentes do turismo, cun superávit nas súas transaccións exteriores do 3,5 % do  PIB.
 

Turismo estranxeiro na Unión Europea, Estados Unidos e China. 2011.

                                Millóns de turistas             Miles de Mill. de $

Estados Unidos                  62,3                                   116,3
España                             56,7                                     59,9
Francia                              79,5                                     53,8
China                                57,6                                     48,5
Italia                                 46,1                                     43,0
Alemaña                           28,4                                     38,8
Reino Unido                      29,2                                     35,9


Andrés J.Picazo e Salvador Gil. Lecciones de economía española. Civitas.
No hay comentarios: